Tokom MARTA na sniženju su

prevodi VEB-SAJTOVA na engleski i/ili arapski jezik!

Veb-sajtovi do 850 reči:

Prevod na engleski: 35 €

Prevod na arapski: 45 €

Prevod na engleski i arapski: 75 €

Veb-sajtovi od 850 do 1.800 reči:

Prevod na engleski: 50 €

Prevod na arapski: 60 €

Prevod na engleski i arapski: 100 €

Veb-sajtovi preko 1.800 reči:

Prevod na engleski: 60 €

Prevod na arapski: 80 €

Prevod na engleski i arapski: 120 €

Zatražite prevod Vašeg veb-sajta na info@hikma.rs!