CENOVNIK*

Stručni prevodi

15 €  (do 10 str.**)

12 €  (11-20 str.)

10 €  (21 i više str.)

Master i doktorski radovi

10 €  (do 20 str.)

8 €  (21 str. i više)

Književni prevodi

Cena po upitu.

Veb-sajtovi

50 €  (do 1.500 reči)

100 €  (od 1.500 do 5.000 reči)

+ 10% popusta za svaki sledeći jezik

Titlovi i scenarija

Cena po upitu.

Transkripcija 

Cena po upitu.

Sudski tumač

18 € po str.

Simultano prevođenje

70 €  (po satu)

Konsekutivno prevođenje

60 €  (po satu)

Kulturna medijacija

Cena po upitu.

*Cene su izražene u evrima (EUR) i obračunavaju se u dinarima (RSD) po srednjem kursu NBS na datum kreiranja računa.

**Jedna prevodilačka stranica sadrži 1800 karaktera sa razmacima.