Sudski tumač

agreement-3476369

Hikma Vam nudi prevode sa pečatom ovlašćenog sudskog tumača za arapski jezik.

Možemo prevesti Vaše diplome i dodatke diplomi, sertifikate i svedočanstva, uverenja, licence, fakture, poslovne izveštaje, ugovore, statute organizacija, izvode iz matičnih knjiga, lična dokumenta i drugo.

 

Cena ove usluge je 2000,00 RSD po stranici.

Zanima Vas još prevoda?