Sudski tumač za arapski

agreement-3476369

Hikma Vam nudi prevode sa pečatom ovlašćenog sudskog tumača za arapski jezik.

Možemo prevesti Vaše diplome i dodatke diplomi, sertifikate i svedočanstva, uverenja, licence, fakture, poslovne izveštaje, ugovore, statute organizacija, izvode iz matičnih knjiga, lična dokumenta i drugo.

 

Cena ove usluge je 18 € po stranici.

 

*Cene su izražene u evrima (EUR) i obračunavaju se u dinarima (RSD) po srednjem kursu NBS na datum kreiranja računa.

**Jedna prevodilačka stranica sadrži 1800 karaktera sa razmacima.

Zanima Vas još prevoda?